Id-numret får du när du anmäler dig. Spara det ifall du behöver ändra något.
Förare
Klass
Personnummer
Namn
Adress
Postnummer
Ort
Klubb
Bilmärke och modell
Telefonnummer
Epost

Kartläsare
Personnummer
Namn
Adress
Postnummer
Ort
Klubb

Anmälare
Anmälarlicens
Jag har genom min anmälan att delta i tävlingen/tävlingarna samtyckt till att mina personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
Piteå MS följer GDPR och lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.
(Kryssa i för att godkänna ovanstående)