Piteå motorsällskap har vuxit ut från den förening som startades 1928 och hade namnet Piteå Motorklubb. Under tiden från då till nu har det bedrivits olika typer av av tävlingar. Bland annat båttävlingar med racerbåtar typ "galoscher" då tävlingarna bedrevs på södra stadsfjärden samt i Svensbyn.
I dessa tävlingar var den nu framlidne Lennart Nilsson och Gunnar Stenström några av profilerna.Gunnar är bland annat svensk mästare.

Vidare kördes isracing med motorcyklar även dessa tävlingar bedrevs på företrädesvis
södra stadsfjärden. Några av profilerna var Torsten Blom och Sigge Lindberg. Under slutet
av 50 och början av 60-talet hade klubben förare som brukade ligga långt framme i biltävlingar, bl.a. Torsten Blom och Staffan Pettersson.

Den minnesgoda kanske också kommer ihåg då Gokart tävlingar kördes på asfaltplanen mellan gamla Bil citys lokaler, nuvarande NELAB.
Piteå MS representerades av t.ex. Eskil Pettersson och Leif Zamuelsson.

Iså kallad modern tid gjorde Piteå Motorsällskap sig ett aktat namn mellan mitten på
1960 talet och fram till första hälften av 1970-talet då klubben hade ett antal profiler inom bilsport för att nämna några, Svante Worrsjö, Tore Bergström, Runar Bergstöm och även redan då Tomas Wirén. Av dessa var Svante den klart lysande stjärnan under 60-talet
med många framgångar både nationellt och internationellt. Svante var under den tiden en
av de störta standardvagnsförarna, så stor att man i publiken vid stora tävlingar i södra Sverige vid ett tillfälle började ondgöra sig över hur ditresta pitebor kunde framhålla Svante på det sättet man gjorde, bl.a. fick en förfrågan
"Tror du att Svante är någon (jävla) gud?"
Varpå den snabbreplikerande pitebon kontrade med
- "Nä, men hans närmaste lärljunge"
RIDÅ!

Klubben var under slutet av 60- talet och första åren på 70-talet den klubb i Sverige som
var störst var beträffar antalet aktiva och funktionärer, det Ni.
Tyvärr av olika anledningar beslöts vid ett möte i mitten av 70-talet att lägga klubben i
träda dvs några möten avhölls ej och inga tävlingar arrangerades.

Däremot då folkracesporten gjorde sitt insprång på tidiga 80-tal togs några kontakter talet ser vi nu mitten och delar av 90-talet med tillförsikt och förhoppning om fler medlemmar, funktionärer och förare.

Vid pennan Kenneth Bergquist.