J-O Renberg
   
Jonas Isaksson
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Per Jonsson
   
   
   
   
Kenneth Andersson
   
Tävlingen avslutades med en bil i diket