Deltagarna börjar anlända
   
Funktionärsbilar
   
Uppsättning av viktiga papper
   
Depån
   
Vad ska man med trådlöst nät när man kan springa mellan
   
Depån
   
Hemmahoppet Jonas
   
Inspektion av plattan
   
Depån