Klubbstugan samt nya dusch/bastu-delen
   
FR/RC banan
   
FR/RC banan
   
Startspår 6
   
Startrakan
   
Startlinjen
   
Depån, med klubbstugan
   
Sekretariatet och kuvösen
   
Sista kurvan samt läktare
   
Infarten till stadion
   
Tappra medlemmar som arbetar