Glada, entusiastiska motionärer inom Piteå MS har under 2006 svettats många kvällar för att skapa en endurobana ute på motorstadion. Mark har tillhandahållits av kommunen och banan är nu klar samt godkänd av SVEMO. Banan är för närvarande 5,2 km lång och består av rötter, myrmark och en sten. Den anses som teknisk med många kurvor men relativt lättåkt. Banan kan med fördel nyttjas av nybörjare med intresse för ”offroadåkning”. Därför välkomnar vi såväl nybörjare som mer erfarna åkare, unga och gamla. Under våren 2008 har markens diken rensats och vi har nu fått torrare och bättre markförhållanden. Förlängning av banan och tillförande av ytterligare tekniska moment kommer att ske efterhand. För er som kommer till motorstadion med motorcykeln på släp, parkera i crossdepån. Där finns även möjlighet till tvätt av motorcykeln.

Kontaktperson:
John Silvennoinen 070-4404181

Baninformation:

David Wiklund 070-6102290