Miljöpolicy för Piteå Motorsällskap
Föreningens verksamhet ska präglas av miljötänkande. Med hänsyn till miljöeffekterna både på lång och kort sikt, ska vi verka för en god miljö, ur sunda och ekonomiska aspekter.
Vi ska anpassa oss till samhällets krav, där myndigheternas krav är lägsta nivå, för den miljöanpassning vi ska bedriva för vår anläggning

Miljöhänsyn skall tas i beslut på alla nivåer inom klubben. Vi ska arbeta förebyggande genom hushållning av råvaror och energi samt mot minskandet av miljöstörande utsläpp. Målet skall vara en verksamhet med mindre miljöpåverkan.
Hänsyn ska tas till natur samt kretsloppets principer.

Genom att tydligt informera de som vistas på anläggnigen om vår policy, ska vi arbeta för att påverka attityder och värderingar mot en bättre miljötänkande och bestående beteendeförändringar.
En öppen dialog ska föras med medlemmar, myndigheter och olika intressanter om verksamhetens miljöpåverkan.

Varje sektion inom klubben skall på sikt välja miljöombud som ska biträda PMS styrelse i miljöarbetet. Arbetsbeskrivning ska finnas för samtliga ombud.
Vi strävar efter att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet, med återkommande miljörevisioner, samt följa aktuell handlingsplan.

Kurt Pettersson
Ordf. Piteå Motorsällskap


Piteå Motorsällskap och motorstadion är sedan maj 2008 miljöcertifierad guldklubb av riksidrottsförbundet.
Frågor angående miljön skickas till miljo@piteams.org